Avaleht Eesti elu Täna on rahvusvaheline toidu päev
Täna on rahvusvaheline toidu päev

Täna on rahvusvaheline toidu päev

international-food-dayToidupank ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) kutsuvad täna tähistama ülemaailmset toidu päeva (World Food Day), mida peetakse alates 1979. aastast, mil asutati ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon.

2016. aastal on ülemaailmse toidu päeva teema seotud kliimamuutusega: “Kliima muutub. Toit ja põlumajandus peavad samuti muutuma” (“Climate is changing. Food and agriculture must too“).

Kliimamuutuse kontekstis on üks põletavamaid teemasid, millega inimkond silmitsi seisab, küsimus meie kindlustatusest toiduga nii täna kui tulevikus. Paraku kannatavad kõige vaesemad inimesed maailmas (paljud neist on põllumehed, kalurid, rändkarjakasvatajad jt) esmajärjekorras muutunud temperatuuri- ja ilmastikutingimustest tingitud katastroofide tagajärgede all.

Samas raisatakse Euroopas keskmiselt ühe inimese kohta aastas 179 kg toitu. Lähtuvalt SEI Tallinnauuringutest on sama näitaja Eestis 70 kg. Võib oletada, et ennekõike on põhjuseks suhteliselt madalad sissetulekud ning teiste Eluroopa Liidu piirkondadega võrreldes pigem väikesemahuline toiduainetetööstus.

Arvestades seda, et Eesti elanike heaolu suureneb aasta aastalt, siis õigeaegne tähelepanu antud teemale aitab ennetada toidu raiskamise suurenemist. Nõuandeid toidu raiskamise vähendamiseks leiab Toidupanga ja SEI Tallinna poolt käivitatud teavituskampaania „Tarbi toitu targalt“ kodulehelt.

Maailma elanikkond kasvab pidevalt ja küünib eeldatavasti 2050. aastal juba 9,6 miljardi inimeseni. Et kõiki neid ära toita, peavad põllumajandus ja toidutootmine kohanema ja muutuma vastupidavamaks, tootlikumaks ning jätkusuutlikumaks. Kokkuvõttes on see ainus võimalus, kuidas tagada ökosüsteemi kestlikkus, inimeste heaolu ja samas vähendada heitgaaside koguseid.

Jätkusuutlik toidutootmine tähendab seda, et suudetakse kasutusele võtta tehnoloogiad, mis võimaldavad samal maa-alal kasvatada vähesemate vahenditega enam toitu ja samas kasutada loodusvarasid arukalt. Samuti tähendab see seda, et toidukadu tuleb vähendada igas toiduahela etapis – alates saagi koristamisest, ladustamisest, pakendamisest ja transpordist kuni infrastruktuuri, turumehhanismide ning seadusandliku raamistikuni välja.

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon kutsub on riike üles antud teemaga süvitsi tegelema ning investeerima enam maaelu arengusse, sest luues soodsad tingimused väiketalunikele, paraneb inimeste toiduga kindlustatus kogu planeedil ning samas väheneb looduse saastamine.

Kommentaarid