Avaleht Ukraina rahva toetuseks Ukraina pagulastele avatakse kohanemisprogramm, kust saavad tuge ligi 5000 põgenikku
Ukraina pagulastele avatakse kohanemisprogramm, kust saavad tuge ligi 5000 põgenikku

Ukraina pagulastele avatakse kohanemisprogramm, kust saavad tuge ligi 5000 põgenikku

Eesti Pagulasabi ja Peaasi.ee koolitavad välja kakskümmend spetsialisti, kes veavad omakorda järgneval kahel aastal psühholoog Paul Sterki loodud tõenduspõhise kohanemisprogrammi tugigruppe. Kokku saavad nende kaudu tuge ligi 5000 Eestisse jõudnud pagulast.

“Uude riiki kolimine kõigutab mõnevõrra igaühe vaimset tasakaalu. Kui inimene on aga pidanud koduriigist lahkuma sunniviisiliselt, seab see vaimsele heaolule erakordselt suuri väljakutseid. Maha tuleb jätta kodu, sõbrad-tuttavad, sotsiaalne staatus. Ometigi on just hea vaimne tervis eduka kohanemise ja lõimumise eeltingimuseks,” ütles Eesti Pagulasabi juhatuse liige ja tugiteenuste juht Anu Viltrop. Ta lisas, et kasutatav kohanemisprogramm MindSpring” pakub kohanemiseks tõenduspõhiselt tõhusat tuge ning on esmajoones suunatud lastele, noortele ja lastevanematele.

Programmi „MindSpring“ on välja töötanud psühholoog Paul Sterk ning seda kasutatakse Taanis, Hollandis, Belgias, Soomes, Islandil, Suurbritannias, Sierra Leones, Burundis, Iraagis ja Afganistanis. Programmi raames saavad hiljuti riiki saabunud pagulased osaleda kaheksas grupikohtumises, mida viivad läbi kaks grupijuhti. Üks grupijuhtidest on osalejatele sarnase keele- ja kogemustaustaga ning teine kohalikust riigist. Grupid toimuvad pagulaste emakeeles või keeles, mida nad hästi valdavad.

„Pagulased satuvad uues olukorras väga haavatavasse positsiooni. Sunnitult teise riiki elama asumine ohustab eelkõige laste ja noorte vaimset tervist ja toimetulekut. Lapsevanematel on kandev roll lapse abistamisel uude keskkonda sisseelamisel ning selleks vajavad nad spetsiifilisi teadmisi ja oskusi. Seetõttu on kohanemisprogramm just nendele sihtgruppidele suunatud,“ selgitas Peaasi.ee haridusvaldkonna juht Marit Kannelmäe-Geerts.

  • Tugigrupid plaanitakse avada järgmise aasta alguses piirkondades, kus elab kõige rohkem pagulasi.