Home Haridus Veel on aega esitada Viljandi spordi-, loome- või õpilasstipendiumi taotlusi
Veel on aega esitada Viljandi spordi-, loome- või õpilasstipendiumi taotlusi

Veel on aega esitada Viljandi spordi-, loome- või õpilasstipendiumi taotlusi

Viljandi spordi-, loome- või õpilasstipendiumi taotlusi saab esitada kuni 1. novembri südaööni.

🔸 Spordistipendium: eesmärk on võimaldada ja toetada sportlaste pühendumist sportlike võimete arendamisele, et väärtustada nende tegevust spordi arendamisel ja populariseerimisel. Taotlust saab esitada tegevustele, mis toimuvad veel sellel aastal novembrist kuni detsembrini.

🔸 Loomestipendium: jagatakse, et võimaldada ja toetada loovisiku pühendumist loomingulisele tegevusele või enesetäiendamisele, et väärtustada nende tegevust Viljandi kultuurielus. Taotlust saab esitada tegevustele, mis toimuvad veel sellel aastal novembrist kuni detsembrini.

🔸 Õpilasstipendium: on mõeldud üldhariduskoolides õppivale õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn. Stipendiumi saab taotleda Eestis või välisriigis õppiv või õppima asuv õpilane, kes vastab vähemalt ühele statuudis nimetatud tingimustest.

Kõikide stipendiumite puhul tuleb taotlemiseks esitada põhjendatud taotlus koos isiku tegevuse kirjelduse- ja saavutuste loeteluga, stipendiumi kasutamise eesmärk ja oodatav tulemus ning vähemalt üks allkirjastatud soovituskiri.

Loe rohkem SIIT.