Avaleht Eesti elu Abipolitseinike roll politsei töös suureneb
Abipolitseinike roll politsei töös suureneb

Abipolitseinike roll politsei töös suureneb

Foto: Abipolitsenik.ee
Foto: Abipolitsenik.ee

Valitsus kiitis täna heaks abipolitseiniku seaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on suurendada abipolitseinike osalemist politsei töös.

Selleks lihtsustab eelnõu abipolitseinikuks astumist ja väljaõpet ning võimaldab abipolitseinikel senisest rohkem osaleda ennetustöös. Samuti teeb seadusemuudatus selgemaks abipolitseiniku ülesanded ja volitused.

„Viimase kolme ja poole aasta jooksul, mil on kehtinud praegune abipolitseiniku seadus, on saanud selgemaks vajadus rakendada abipolitseinike võimalikku potentsiaali senisest rohkem. Eelnõu tulemusena muutub abipolitseinikuks saamine sujuvamaks, luuakse alus süüteoennetuses osalevate abipolitseinike arvu suurendamiseks ja lihtsustub politseiametnikuga koos tegutsevaks abipolitseinikuks saamine. See on kindlasti julgustuseks neile, kes seni abipolitseinikuks hakkamist kaalunud, kuid pole veel lõplikku otsust teinud,“ sõnas siseminister Hanno Pevkur.

Kui seni on kehtinud kõigile abipolitseinikele ühesugused haridus-, keele- ja tervisenõuded, siis eelnõu näeb ette erisused sõltuvalt sellest, kuidas abipolitseinik politsei töös osaleb. Abipolitseinike, kes osalevad politsei töös üksnes koos politseiametnikuga, alandatakse haridusnõuet keskhariduselt põhiharidusele ja keelenõuet tasemelt C1 tasemele B2 ehk kõrgtasemelt kesktasemele, mis võimaldab paindlikumalt kaasata kogukonna aktiivseid liikmeid.
Abipolitseinikule antakse võimalus panustada ka ainult ennetustöösse, näiteks sellistes valdkondades nagu liiklus, vägivald, sõltuvusained, varavastased kuriteod, korruptsioon või ohud internetis. Vabatahtlike kaasamine ennetustegevusse tähendaks näiteks, et vabatahtlik saaks abipolitseinikuna viia koolides läbi õpilastele suunatud koolitusi sõltuvusainete tarvitamise ohtlikkuse kohta, õpitubasid lasteaialastele liiklusturvalisuse kohta või osaleda noortelaagrite korraldamises. Ainult ennetustegevusse panustav abipolitseinik ei pea vastama abipolitseiniku tervisenõuetele, mis teeb lihtsamaks abipolitseinike ennetustöösse kaasamiseks.

Muutuvad ka abipolitseinike õigused. Koos politseinikuga tegutsemise pädevusega saavad abipolitseinikud juurde õiguse teha ettekirjutusi ning isiku ja vallasasja läbivaatust, samuti laiendatakse turvakontrolli tegemise aluseid. Iseseisvalt tegutsevad abipolitseinikud saavad juurde isiku ja vallasasja läbivaatamise õiguse.

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga