Home Eesti elu Euroopa haridusministrid rõhutasid mitmekesiste haridusvõimaluste olulisust
Euroopa haridusministrid rõhutasid mitmekesiste haridusvõimaluste olulisust

Euroopa haridusministrid rõhutasid mitmekesiste haridusvõimaluste olulisust

Minister Liina Kersna osales täna Brüsselis Euroopa Liidu haridus- ja noorteministrite nõukogul, kus arutati õppe mitmekesistamist läbi erinevate õppevormide ja õppevahendite ning lepiti kokku põimõpet puudutavates soovitustes.

COVID-19 pandeemia on avaldanud suurt mõju haridusvaldkonnale ning tõstatanud koolides vajaduse kasutada kombineeritud õppemeetodeid. “Kõrge kvaliteediga digiharidus peab muutuma kõikidele kättesaadavaks. Selleks tuleb investeerida digitaristusse ja -seadmetesse ning pakkuda kvaliteetset digiharidust,” sõnas minister Liina Kersna. “Digiarendused ja digiõpe ei asenda siiski õppimisel kontaktõpet – tehnoloogia saab vaid õppimist toetada.”

Nõukogu soovitusega ütlevad ministrid, et koolidele on vajalik pakkuda lisaressurssi, et kohapeal saaks vajaduspõhiselt toetada õpilaste distantsõppest tulenevate õpilünkade tasandamist. “Eesti eraldas eelmise õppeaasta kevadel koolidele 40 eurot õpilase kohta ehk 6 miljonit eurot. Järgmise aasta riigieelarvest eraldatakse veel 12 miljonit õpilünkade tasandamiseks,” ütles Liina Kersna ning lisas, et kavandatakse jätkata koostööd asendusõpetajate programmiga ASÕP ning Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli üliõpilaste koolidesse appi suunamisega.

Samuti leppisid liikmesriigid kokku, et esikohale tuleks tõsta nii õpilaste, õpetajate kui ka lapsevanemate füüsiline ja vaimne heaolu. See peaks hõlmama põimõppe integreerimist õpetajate täiendkoolitusse, et aidata õpetajatel toime tulla erinevates keskkondades ja tingimustes. “Õpilaste, lapsevanemate ja haridustöötajate vaimse tervise toetamiseks on Eestis loodud koolipsühholoogide nõuandeliin, mille eesmärk on pakkuda hõlpsalt kättesaadavat võimalust rääkida kvalifitseeritud koolipsühholoogiga mugavalt, anonüümselt ja tasuta,” ütles minister Kersna.

Vastuvõetud soovitus seab edasised sammud põhi- ja keskhariduses õpikeskondade ja -vahendite kombineerimiseks viisil, mis aitab luua vastupidavamaid haridus- ja koolitussüsteeme kooskõlas digiõppe tegevuskavaga aastateks 2021–2027 ja Euroopa haridusruumiga.

Euroopa Komisjon toetab omalt poolt soovituse rakendamist, hõlbustades praktikate jagamist liikmesriikide vahel, töötades välja juhendmaterjalid ning toetades haridustöötajate arengut ja õppimisvõimalusi.

Hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukokku kuuluvad ELi liikmesriikide hariduse, kultuuri, noorte, meedia, kommunikatsiooni ja spordi valdkondade eest vastutavad ministrid. Nõukogu kohtub tavapäraselt kolm korda aastas.