Home Eesti elu Mitu Tartu haridushoonet saavad päikesejaama
Mitu Tartu haridushoonet saavad päikesejaama

Mitu Tartu haridushoonet saavad päikesejaama

Tartu linn ehitab mitmele enda valduses haridushoonele päikeseelektrijaama.

Eilsel linnavalitsuse istungil tunnistati linna hoonetele päikeseparkide projekteerimis- ja ehitustööde hankel edukaks Elpec Energy pakkumus kogumaksumusega 205 954 eurot. Tööde valmimise tähtaeg on 360 päeva lepingu sõlmimisest.

„Kuigi linnavalitsus ostab tänasel päeval kõigiks oma tegevusteks sisse üksnes rohelist elektrit, oleme energia- ja kliimakavas seadnud eesmärgiks ka Tartus kohapeal taastuvatest allikatest elektri tootmise laiendamise,” selgitas abilinnapea Raimond Tamm. “Linnale kuuluvate hoonete katustele rajatavad päikeseelektrijaamad aitavad ühest küljest saavutada meie keskkonnaeesmärke, aga teisalt võimaldavad ka nendes hoonetes elektrikuludelt kokku hoida.“

Kuni 200 kW koguvõimsusega päikeseelektrijaamad projekteeritakse ja ehitatakse Tartu Kutsehariduskeskuse Kopli 1 ja Põllu 11 õppehoonetele ning lasteaia Klaabu Kummeli 5 hoonele. Tartu Loodusmaja hoone päikeseparki laiendatakse. Enamiku toodetavast elektrienergiast kasutavad hooned oma tarbeks, ülejääv osa tarnitakse üldisesse elektrivõrku.

Nutika linnaosa ehk Smart En City projekt algas Tartus 2016. aastal. Selle käigus on liginullenergiahooneteks renoveeritud 18 kortermaja, mille korteritesse on paigaldatud targa kodu lahendused. Projekti toel on Tartu kesklinnas võetud kasutusele energiasäästlikud ja uuenduslikud lahendused kaugküttes, tänavavalgustuses ja taastuvenergia kasutamises. Projekti rahastab Euroopa Liit.